Administracja Zasobów Komunalnych w Czersku

Wydruk z serwisu BIP, dn.

Sprawozdanie finansowe Administracji Zasobów Komunalnych w Czersku za rok 2019 dostępne jest na stronie BIP Zespołu Obsługi Finansowej w Czersku w zakładce "Sprawozdania": https://zofczersk.mojbip.pl/46.html

 

Sprawozdanie finansowe Administracji Zasobów Komunalnych w Czersku za rok 2018 dostępne jest na stronie BIP Zespołu Obsługi Finansowej w Czersku w zakładce "Sprawozdania": https://zofczersk.mojbip.pl/46.html