Administracja Zasobów Komunalnych w Czersku

W celu zapewnienia sprawnej obsługi osób uprwnionych, o ktorych mowa w ustawie z dnia 19 sierpnia 2011 r. o języku migowym i innych środkach komunikowania się (Dz.U. z 2011 r. Nr 209, poz. 1243) w Administracji Zasobów Komunalnych w Czersku wprowadza się nastepujące zasady dostępu do usług przy wykorzystaniu środków wspierajcych komunikowanie się: 

1. W Administracji Zasobów Komunalnych w Czersku wszelkie informacje dotyczące działalności Administracji dostępne są w witrynie BIP azk-czersk.mojbip.pl .
2. Osoba uprawniona może komunikować się za pośrednictwem poczty elektronicznej: biuro@azk.czersk.pl.
3. Osoba uprawniona może komunikować się za pośrednictwem faksu: nr – 52-398-43-20.
4. Osoba uprawniona może komunikować się za pośrednictwem przesłania wiadomości tekstowych w tym z wykorzystaniem wiadomości SMS i MMS pod nr. telefonu: 883-379-632.
5. Osoba uprawniona może komunikować się za pośrednictwem Elektronicznej Platformy Usług Administracji Publicznej (EPUAP).
6. Osoba uprawniona może skorzystać z pomocy tłumacza języka migowego lub tłumacza – przewodnika. *
7. Osoba uprawniona ma prawo do skorzystania z pomocy osoby przybranej w celu zapewnienia jej możliwości komunikowania się. W przypadku korzystania przez osoby uprawnione z pomocy osoby przybranej nie można wymagać od osoby przybranej przedstawienia dokumentów potwierdzających znajomość PJM (polski język migowy), SJM (system językowo –migowy) lub SKOGN (sposoby komunikowania się osób głuchoniewidomych).

* Zgłoszenia należy dokonać w biurze nr 19 Administracji Zasobów Komunalnych w Czersku, poprzez wskazany adres poczty elektronicznej lub za pośrednictwem faksu co najmniej na 3 dni robocze przed tym zdarzeniem, z wyłączeniem sytuacji nagłych.