Administracja Zasobów Komunalnych w Czersku

Dyrektor Administracji Zasobów Komunalnych w Czersku - Maciej Janikowski

Tel. 52 398 43 20

 

Przyjmowanie interesantów:

od poniedziałku do piątku w godzinach: 7:00 - 15:00

Zadania i kompetencje:
1. Zarządzenie całokształtem działalności jednostki.
2. Reprezentowanie jednostki na zewnątrz.
3. Koordynacja wszystkich zadań jednostki określonych statutem i powierzonych przez Gminę.

4. Przestrzeganie planu finansowego wynikającego z uchwały budżetowej Rady Miejskiej.
5. Wykonywanie czynności z zakresu prawa pracy wobec pracowników jednostki,
6. Składanie organom Gminy sprawozdań z działalności jednostki.

7. Podejmowanie decyzji zgodnie z przepisami prawa i ponoszenie za nie odpowiezialności.