Administracja Zasobów Komunalnych w Czersku

Szanowni Państwo,

w związku z obowiązkiem informacyjnym RODO art. 13 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (OJ L 119, 4.5.2016, p. 1-88) informujemy, że realizacja celów prawnych i publicznych, które naszą placówkę z Państwem łączą lub łączyły wymaga przetwarzania Państwa danych osobowych. Bez przetworzenia Państwa danych osobowych realizacja obowiązków lub innych zadań nie była by możliwa. Aby zapewnić Państwu kontrolę nad sposobem wykorzystania Państwa danych osobowych przekazujemy następujące informacje:

Administratorem Państwa danych osobowych jest Administracja Zasobów Komunalnych w Czersku; kontakt e-mail: biuro(at)azk.czersk.pl, tel. 52 398 43 20. Administrator przetwarza tylko takie dane jakie są mu niezbędne w procesie realizacji obowiązków jednostki, zwykle są to takie dane jakie Państwo przekazaliście lub już posiadane tudzież pozyskane z innego organu Państwa Polskiego na podstawie przepisów prawa, a więc na podstawie art. 6 ust. 1 lit. d,e oraz w wyjątkach f  RODO. Dane Państwa będą przechowywane tak długo jak długo będzie to konieczne do wykonania wszystkich obowiązków wynikających z przepisów oraz ewentualnych Państwa zgód, w tym tych określonych w przepisach prawa, jeśli zajdzie taka konieczność. Następnie dane osobowe, które nie są przetwarzane na podstawie przesłanki o niezbędności do zrealizowania uprawnienia lub spełnienia
obowiązku wynikającego z przepisu prawa bądź niezbędności do wykonania określonych prawem zadań realizowanych dla dobra publicznego są
przechowywane w celach kontaktowych.

Jeśli pomimo przekazania nam danych nie mieliśmy żadnej relacji, Państwa dane mogą być przechowywane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO, w celach archiwalnych.

Administracja Zasobów Komunanych w Czersku gwarantuje każdej osobie, której dane przetwarza prawo dostępu do danych jej dotyczących, ich sprostowania, usunięcia lub żądania ograniczenia ich przetwarzania. Osoba taka może też skorzystać z prawa sprzeciwu, prawa do przeniesienia danych, które będą miały postać elektroniczną oraz prawa do wniesienia skargi do organu nadzorczego.

Administrator powołał Inspektora Ochrony Danych, kontakt: tel. 52 395 48 54, e-mail: iod(at)czersk.pl