Administracja Zasobów Komunalnych w Czersku

1. Dostepność:

 

Raport o stanie zapewnienia dostępności podmiotu publicznego  Szczegóły pliku
Nazwa: Raport o stanie zapewnienia dostępności podmiotu publicznego.pdf
Opis: Raport o stanie zapewnienia dostępności podmiotu publicznego
Utworzono: 2021-03-26 08:53:38
Data dodania: 2021-03-26 08:54:49
Autor pliku: Ewelina Baszanowska
Wprowadził/a: Schumacher Monika
Rozmiar pliku: 0.10 MB
Rozszerzenie pliku: pdf

 

2. Wniosek o zapewnienie dostępności:

 

- plik do pobrania PDF - Wniosek o zapewnienie dostępności  Szczegóły pliku
Nazwa: Wniosek o zapewnienie dostępności.pdf
Opis: Wniosek o zapewnienie dostępności
Utworzono: 2023-01-04 08:58:15
Data dodania: 2023-01-04 08:58:40
Autor pliku: Monika Schumacher
Wprowadził/a: Schumacher Monika
Rozmiar pliku: 0.13 MB
Rozszerzenie pliku: pdf

 

- wersja edytowalna doc -  Wniosek o zapewnienie dostępności  Szczegóły pliku
Nazwa: Wniosek o zapewnienie dostępności.docx
Opis: Wniosek o zapewnienie dostępności
Utworzono: 2023-01-04 08:56:09
Data dodania: 2023-01-04 08:56:25
Autor pliku: Monika Schumacher
Wprowadził/a: Schumacher Monika
Rozmiar pliku: 0.02 MB
Rozszerzenie pliku: docx

 

3. Informacja o zakresie działalności Administracji Zasobów Komunalnych w Czersku:

 

Administracja Zasobów Komunalnych w Czersku jest jednostką organizacyjną Gminy Czersk. 

Działalnością Administracji Zasobów Komunanych w Czersku  kieruje oraz  reprezentuje na zewnątrz Dyrektor.

 

Zadania i kompetencje Administracji Zasobów Komunanych w Czersku:

1) Zarządzanie i administrowanie nieruchomościami lokalowymi (zabudowanymi), wraz z terenem niezbędnym do ich obsługi, będącymi własnością gminy, stanowiącymi własność gminy we Wspólnotach Mieszkaniowych oraz pozostającymi w samoistnym posiadaniu Gminy, za wyjątkiem zarządzanych przez inne podmioty, a w szczególności:

  • zarządzanie ww. nieruchomościami zabudowanymi, w rozumieniu ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. 2018 poz. 2204 ze zm.), stanowiącymi 100 % własność gminy oraz pozostających w samoistnym posiadaniu Gminy,
  • zarządzanie udziałami Gminy w ww. nieruchomościach zabudowanych jako członek Wspólnot Mieszkaniowych i we współwłasnościach, w rozumieniu ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. 2018 poz. 2204 ze zm.),
  • wykonywanie uprawnień Gminy jako właściciela lokali mieszkalnych i użytkowych wchodzących w skład Wspólnot Mieszkaniowych w rozumieniu ustawy z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali (Dz. U. 2018 r. poz. 716 ze zm.),
  • wykonywanie innych zadań zleconych przez Burmistrza Czerska w zakresie gospodarki mieszkaniowej gminy,utrzymanie i udostępnienie obiektów i urządzeń sportowych na stadionie miejskim w Czersku.

2) Utrzymanie i udostępnienie gminnych obiektów oraz urządzeń sportowych i rekreacyjnych.

3) Udostępnienie gminnych obiektów turystycznych.

4) Utrzymanie gminnych targowisk.

5) Utrzymanie innych obiektów komunalnych użyteczności publicznej wskazanych przez Burmistrza.

6) Eksploatacja kotłowni miejskiej oraz produkcja i sprzedaż energii cieplnej.

7) Organizacja robót publicznych i prac interwencyjnych.

8) Utrzymanie czystości i porządku na terenie miasta i gminy.

9) Utrzymanie i pielęgnacja terenów zieleni na terenie miasta i gminy.

10) Utrzymanie szaletu miejskiego.

11) Utrzymanie fontanny.

12) Przygotowanie iluminacji świątecznych.

13) Odławianie bezdomnych zwierząt na terenie miasta i gminy oraz przewożenie do punktu przetrzymania dla zwierząt.

 

4. Kontakt z Administracją Zasobów Komunanych w Czersku jest możliwy: 

1) osobiście - ul. Dworcowa 31, 89-650 Czersk, 

2) telefonicznie pod numerem tel.: 52 398 43 20, 

3) za pomocą faxu pod numerem tel.: 52 398 43 20, 

4) listowanie na adres: Administracja Zasobów Komunalnych w Czersku, ul. Dworcowa 31, 89-650 Czersk,

5) za pomocą poczty elektronicznej: biuro@azk.czersk.pl (mailto: biuro@azk.czersk.pl),

6) za pomocą EPUAP: /AZK/SkrytkaESP,

7) korzystając z pomocy tłumacza języka migowego lub tłumacza przewodnika (zgłoszenia należy dokonać w biurze nr 19  poprzez wyżej wskazane środki komunikowania się co najmniej na 3 dni robocze przed tym zdarzeniem, z wyłączeniem sytuacji nagłych).

 

5. Godziny pracy Administracji Zasobów Komunalnych w Czersku:

poniedziałek: 7:00-15:00

wtorek: 7:00-15:00

środa: 7:00-15:00

czwartek: 7:00-15:00

piątek: 7:00-15:00

 

6. Wstęp do Administracji Zasobów Komunalnych w Czersku z psem asystującym:

Osoba niepełnosprawna z psem asystującym ma prawo wstępu do Administracji Zasobów Komunalnych w Czersku.